1965

SS-502(OEM供給)
充電式カミソリ

SS-502(OEM供給)

1972

SS-328
(OEM供給)
乾電池式カミソリ

SS-328(OEM供給)

2015

IZF-V85
スタミナモデル
Vシリーズ登場

IZF-V85

2017

IZF-V977
新たなる時代へ
踏み出した
洗浄器付きモデル

IZF-V977

2019

IZF-V999
チタンコーディング刃
搭載

IZF-V999
SS-980

1962

SS-980
ゼンマイ式カミソリ

SV-101

1967

SV-101
刃のみ当社供給

SM-205(OEM供給)

1982

SM-205(OEM供給)
予備の外刃を内臓
充電式カミソリ

IZF-V86

2016

IZF-V86
60年を凝縮した
モデル

IZF-V998

2018

IZF-V998
5枚刃モデル登場

IZF-V990

2020

IZF-V990
業界初
6枚刃
モデル登場

2021

IZF-V991
6枚刃マルチ
フィットヘッド搭載

IZF-V991

そして
IZUMIシェーバーの
進化は続いていく...

ハイエンドシリーズ/Z-DRIVE

俊敏性・追従性・耐久性
6枚刃の集大成がここに。

IZF-V991-N

IZF-V991-N

IZF-V951-H

IZF-V951-H

IZF-V931-S

IZF-V931-S

グルーミングシリーズ/A-DRIVE

爽快、お風呂剃り。爽やかに
アクアスポーツシェービング。

IZF-V750-A

IZF-V750-A

IZF-V750-S

IZF-V750-S

ソリッドシリーズ/S-DRIVE

毎日に、満足。
パワフル&スムーズ。

IZF-V571-R

IZF-V571-R

IZF-V571-S

IZF-V571-S

IZF-V551-A

IZF-V551-A

IZF-V551-H

IZF-V551-H

IZF-V531-K

IZF-V531-K

※2020年1月マクセルイズミ調べ(パテント及び製品化調査による)